JK Tyre National Rotax Max Karting Championship – Round 3, 2008 – Results

MECO Motorsports, India – July 12-13, 2008
MicroMax

 1. Dhruv Shivaji Mohite
 2. Arjun Maini
 3. Krishna Mahadik
 4. Abhirath Shetty
 5. Surya Raguram

Fastest Lap in Final: Dhruv Shivaji Mohite 47.903

Junior

 1. Chitesh Mandody
 2. Samyak Shah
 3. Vishnu Prasad
 4. Parth Ghorpade
 5. Nikhil P Kashyap

Fastest Lap in Final: Chitesh Mandody 39.429

Senior

 1. Ameya Walawakkar
 2. Shankar Narayanan GR
 3. Karan Goenka
 4. Rayomond Banajee
 5. Tejnaik

Fastest Lap in Final: Rounak Patil 39.723