JK Tyre National Rotax Max Karting Championship – Round 4, 2008 – Results

Torq 03 – Blore, India – August 16-17, 2008
MicroMax

 1. Dhruv Shivaji Mohite
 2. Kush Maini
 3. Krishna Mahadik
 4. Abhirath Shetty
 5. Surya Raguram

Fastest Lap in Final: Arjun Maini59.914

Junior

 1. Parth Ghorpade
 2. Samyak Shah
 3. Chitesh Mandody
 4. Nikhil P Kashyap
 5. Vishnu Prasad

Fastest Lap in Final: Parth Ghorpade 53.832

Senior

 1. Ameya Walawakkar
 2. Steve Hodges
 3. Avadumbar Hede
 4. Rayomond Banajee
 5. Gurikk Maan

Fastest Lap in Final: Ameya Walawakkar 01:01.888